DelphiFAQ Home Search:

Dating scammer Gen. John Miller

 

comments1118 comments. Current rating: 5 stars (184 votes). Leave comments and/ or rate it.

Name: Gen. John Miller


Email: genjohnmiller@yahoo.com


Address:
Accra, Ghana


Other Comments:
He chatted me and courted me then he asked for money for the 'school fee and lesson fee and laptop of his son'. he said that i can send money through this account: alfred okpoko, country: accra ghana through western union.


Content-type: text/html

Comments:

You are on page 31 of 75, other pages: 1 2 3 28 29 30 [31] 32 33 34 72 73 74 75
2013-08-19, 10:35:25
anonymous from France  
ME ENGAÑO SENTIMENTALMENTE, ME PIDIO AYUDA QUE ESTABA DESTINADO EN LIBIA Y LE CREIME SENTIA CERCA DE EL,,ME CREI TODO, EL AMOR QUE SENTIA POR MI TODO , Y AHORA TENGO DEUDAS Y NECESITO DE PSICOLOGO
2013-08-19, 10:37:17
anonymous from France  
ME ENGAÑO SENTIMENTALMENTE, ME PIDIO AYUDA QUE ESTABA DESTINADO EN LIBIA Y LE CREIME SENTIA CERCA DE EL,,ME CREI TODO, EL AMOR QUE SENTIA POR MI TODO , Y AHORA TENGO DEUDAS Y NECESITO DE PSICOLOGO
2013-08-19, 10:49:17
anonymous from France  
yo he sido engañada por TONY ANDERSON, QUE EN REALIDAD ES JEFFREY MILLER, Y ERA UNA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE GHANA, MECREI TODO, DE NO TENER PROBLEMAS ,NI DEUDAS, HA VERME CON UNA DEUDA TERRIBLE Y CON UNA DEPRESION me enamoro me hizo creer en una vida nueva y ahora estoy con psicologos y mi familia esta defraudada por que les he mentidoy yo no levanto cabeza me siento tonta incauta y sobre todo avergonzada
2013-08-19, 12:03:25
anonymous from Denmark  
Hello
This man Also contact mé i live in Denmark , i know Wright with him for more than A week but he havent asked for money jet . But i felt something was Wrong. He wrighte to mé every Day about he loved mé and he has A son and they Will come to mé in Denmark and live with mé , thank you that i check him out and SAS meny of his pictures here
Im just A Woman from Denmark please hold him A Way from you and dont let his charme groet ower you
2013-08-19, 12:03:34
anonymous from Denmark  
Hello
This man Also contact mé i live in Denmark , i know Wright with him for more than A week but he havent asked for money jet . But i felt something was Wrong. He wrighte to mé every Day about he loved mé and he has A son and they Will come to mé in Denmark and live with mé , thank you that i check him out and SAS meny of his pictures here
Im just A Woman from Denmark please hold him A Way from you and dont let his charme groet ower you


Keywords:
2013-08-20, 13:42:46
Miss Marple from United States  
2013-08-19, 12:03:34
anonymous from Denmark

I am sorry you met a scammer online,please post current email address the scammer is using.Please block the scammer from your email !
2013-08-22, 00:40:13
Iwona  
rating
https://www.facebook..ucas.14661
Konwersacja rozpoczęła się Czwartek
05:28
Edward Lucas

Hi Dear,i'm Lucas Edward by name from United Kingdom (UK), i saw ur picture it's cute i think is going to be interesting meeting you and knowing more about you

Cześć Kochanie, jestem Lucas Edward po imieniu z Wielkiej Brytanii (UK), widziałem ur zdjęcie jest słodkie i że to będzie ciekawe spotkanie Ciebie i dowiedzieć się więcej o Tobie
Piątek
03:46
Edward Lucas

Nice reading from you, i will like to have your email address so i can write you an email to tell you more about me and to also add you for a chat online sometimes ... i will wait to hear from you soon till then do take care of yourself

Ładny czytanie od ciebie, ja chcę mieć swój adres e-mail, aby można było napisać wiadomość e-mail, aby powiedzieć Ci więcej o mnie i również dodać cię na internetowym czacie czasami ... i będzie czekać, aby usłyszeć od ciebie szybko do wtedy dbać o siebie
Piątek
13:17
Edward Lucas

I will like to tell you more about myself but where do I start from okay.My name is Edward Lucas.I am from Lisburn Ireland.I am an Engineer by profession.I had my degree at the Harvard university.I work with a shipping company Ltd here in the U.K.I have been with the company for 13 years as the director of operations

I am the only child of my late parents Professor and Dr. Mrs Kelly Lucas of the blessed memory. I was married before, but lost my wife in a car wreck five years ago.May her soul rest in peace.I have one daughter,Her name is Monica and she is ten years old now.I want to spend the rest of my life with someone who is friendly,honest, caring,trustworthy and God fearing.I find very much peace and tranquility here.

I`m 5`11' 190 bls with a athletic build , mentally stable, physically fit, a bunch of laughs, warm, caring, honest, a good listener, God Fearing, and a positive person.I am real easy person to talk to and a loving and outgoing father. I enjoy playing sax which i do often at my leisure time.I like going to the movies,or watching movies in my room or Cabin, I like swimming,listening to music and dance to any kind of music,i sing,sailing, going bowling and also a good cook.I am a family oriented person,love children and there is more, but it would be better for you to find some things out for yourself.

It is very important for me to build a life of stability, security, and opportunity for the special person I hope to share my thoughts, feelings,experiences, dreams and fantasies with, and to offer the best opportunities for any kid that might be included in my life,both mine and that special person children, and that is my focus at this time and I also do enjoy my job though risky because we are always on the high sea.

I am really interested in wanting to know about what makes you the special person you are today, I want to know more about your family, your background, your life experiences, past relationships, your goals and dreams, your interests, and anything else you want to tell me. I even want to learn about the secrets you very rarely share with someone!. So come on and share it all with me, as I am not here to talk to you about general things such as partying, the weather, sports, e.t.c. I want to learn about you and what makes up your heart and soul, as the friendship I want to build with you I want it to be like no other you have ever shared in or experienced. This friendship I want to build with you will be filled with substance,quality,spirituality,love,faithfulness and potential.Hope i didn't write much of a novel.............lol. Hope to hear from you soon.Until then have a pleasant day. Edward
13:19
Edward Lucas

Ja chciałbym powiedzieć więcej o sobie, ale nie wiem od czego zacząć od okay.My nazwie Edward Lucas.I am z Lisburn Ireland.I am Inżynier przez profession.I miał mój dyplom w pracy university.I Harvard z wysyłką Firma Ltd tutaj w UKi zostały z firmą od 13 lat jako dyrektor operacji Ja jestem jedynym dzieckiem moich późnych rodziców pani prof Kelly i dr Lucas błogosławionej pamięci. I był żonaty przed, ale stracił żonę w wypadku samochodowym pięć lat ago.May jej dusza spoczywa w peace.I mają jedną córkę, ma na imię Monika i ona ma dziesięć lat now.I chcę spędzić resztę mojego życia z kimś, kto jest przyjazny, uczciwy, opiekuńczy, godny zaufania i Bóg fearing.I znaleźć bardzo dużo ciszy i spokoju tutaj. I `m 5` 11 '190 bls z atletycznej budowy, stabilny psychicznie, fizycznie, kilka śmiechu, ciepły, opiekuńczy, uczciwy, słuchacz dobry, Bóg obawiając się, i person.I pozytywnego jestem naprawdę proste rozmówcą do i wychodzących i kochający ojciec. lubię odtwarzanie saksofon, które robię często w moim time.I rekreacyjnego jak pójście do kina, czy oglądanie filmów w moim pokoju lub domku, lubię pływać, słuchać muzyki i tańca na wszelkiego rodzaju muzyka i śpiew, żeglarstwo, kręgle, a także dobry cook.I am rodzinna osoba, kocham dzieci i nie ma więcej, ale byłoby lepiej, aby znaleźć kilka rzeczy dla siebie. Bardzo ważne jest dla mnie, aby budować życie stabilności, bezpieczeństwa i możliwości dla specjalnej osoby, mam nadzieję podzielić moje myśli, uczuć, doświadczeń, marzeń i fantazji z oraz oferują najlepsze możliwości dla każdego dziecka, które mogą być zawarte w moim życiu, zarówno mój i że specjalne dzieci osoby, i to jest moim celem w tym czasie i ja też nie lubię swoją pracę choć ryzykowne, bo zawsze jesteśmy na pełnym morzu. Jestem bardzo zainteresowany, którzy chcą wiedzieć o tym, co sprawia, że jesteś wyjątkową osobą jesteś dzisiaj, chcę wiedzieć więcej o swojej rodzinie, swoim tle, doświadczeń życiowych, relacji przeszłości swoich celów i marzeń, swoich zainteresowaniach, i wszystko inne chcesz mi powiedzieć. I jeszcze chce dowiedzieć się o tajemnicach jesteś bardzo rzadko akcji z kimś!. Więc chodź i udostępnić go wszystkim ze mną, a ja nie jestem tutaj, aby porozmawiać o ogólne rzeczy, takich jak imprezowanie, pogoda, sport, itp. Chcę dowiedzieć się o sobie i co sprawia, że swoje serce i duszę, jak przyjaźń Chcę zbudować z tobą chcę być jak nikt inny kiedykolwiek dzieli się lub doświadczenie. Ta przyjaźń Chcę zbudować z tobą będzie wypełniona substancją, jakości, duchowości, miłości, wierności i potential.Hope i nie napisał wiele powieści ............. lol. Nadzieja, aby usłyszeć od ciebie soon.Until wtedy przyjemny dzień. Edward
Poniedziałek
04:05
Edward Lucas

Dear Iwona I was so much excited to read your mail and thanks so much for taking your time to write me in spite of your busy schedule. Content of mail well understood and noted I am confident you are in good health. Honestly, there is so much I want to tell you and so many things I want to ask you, I don't know where to start. I am new at this online dating thing so please understand if I am a little awkward at it. I am writing this message to you not for the fun of it, but because I want you to take some time for yourself and read carefully. Let me start by saying that I thank God since I met you. As you may have known, the fountain of any relationship must spring up in the mind. It is very important for me to express to you how much you really mean to me. I wish I could do this in person while gazing into your eyes,but since we are physically separated by miles of emptiness, this expression must come in the form of letters such as this.To me, you are first of all my friend and then...... something more greater in the near future..... God willing. To be honest with you, I am really short of words here, but one thing I do know is that I have the arms to give you a hug, ears to listen to whatever you want to talk about through chat, mail or phone, and I have a heart; a heart that is aching to see your smile. I would like to use this opportunity to say...I am delighted to have met you. To tell you more about me, I am an honest, kindhearted, hardworking man who does need the support of a loving woman. Ideally, l am someone who is confident in what he want and who he is. We all face tough situations in our lives and we sometimes tend to be mislead by it. A lot of times we often tend to give up. In this life, I have chosen to give up numerous times but I am proud to say that I have also chosen to stay strong and be patient all these years..... which has now led to my finding you. He who seek happiness; they say, by changing anything but his own disposition will waste his life in fruitless efforts and multiply the grief which he purposes to remove. Your living is determined not so much by what life brings you as by the attitude you bring to life; not so much by what happens to you as by the way your mind looks at what happens. This is the reason I have decided to move on in life in spite of my incalculable loss. Yes! Distance doesn't permit the action to be seen, rather, words convey the feelings when distance hinders. No matter the distance that separates us now, I can assure you that this gap will be bridged as we really get to know each other. As the saying goes: 'True Love and Friendship knows no boundaries and no distance; miles and obstacles mean absolutely nothing in the face of love' Though miles may lie between us right now, we'll never be apart forever, for friendship doesn't count the miles, it's measured by the heart. Now that dishonesty and disbelieve seems to be taking over our souls these days, to know there are people like you makes all the problems look smaller. It’s great to be your friend and to be able to look into the future and see a mix of serenity and hope. This fairly recent friendship is something I consider to be sacred already. It makes me have faith again in some simple but fundamental human values which sometimes; for the lack of practice, we swipe under the carpets of our memories and of our hearts. For me, this new friendship is precious and that’s why I intend to keep it till the end of my days. I believe we can achieve that, because I have faith in you and I have more and more faith in life and in the future. Those who have a friend like you fear nothing. Always bear in mind that my affection and true friendship will be yours forever. My job will be taking me to Australia by tomorrow (Sailing for a month....and I will really like us to chat before I go and i will love if you will send me some of your pics . Here are some of my pics I do hope you will like them. Hug and sweet kisses Edward
04:06
Edward Lucas

Szanowny Iwona , Byłem tak podekscytowany, aby przeczytać pocztę i dziękuję bardzo za poświęcenie czasu, aby napisać do mnie na przekór swoim napiętym grafiku. Treść maila dobrze zrozumiane i zaznaczyć Jestem przekonany, jesteś w dobrym zdrowiu. Szczerze mówiąc, nie jest tak dużo chcę powiedzieć, i tak wiele rzeczy, które chcę zapytać, nie wiem od czego zacząć. Jestem nowy w tym coś online, randki, więc proszę zrozumieć, jeśli jestem trochę niewygodne na to. Piszę tę wiadomość do ciebie nie dla zabawy, ale dlatego, że chcę, aby poświęcić trochę czasu dla siebie i uważnie przeczytać. Zacznę od tego, że dziękuję Bogu, ponieważ cię poznałam. Jak zapewne wiadomo, fontanna z każdej relacji musi powstawać w umyśle. Bardzo ważne jest dla mnie, aby wyrazić wam, ile naprawdę dla mnie znaczy. Chciałbym to zrobić osobiście, podczas gdy patrząc w oczy, ale ponieważ są fizycznie oddzielone mil pustki, to wyrażenie musi pochodzić w formie listów, takich jak this.To mnie, jesteś przede wszystkim mojego przyjaciela, a następnie ...... coś bardziej większe w niedalekiej przyszłości ..... Bóg pozwoli. Aby być z tobą szczery, jestem naprawdę krótko mówiąc tutaj, ale jedno wiem, to to, że mam ramiona dać przytulić, uszy do słuchania, co chcesz mówić o poprzez czat, mail, telefon, oraz Mam serce, serce, że boli, aby zobaczyć swój uśmiech. Chciałbym wykorzystać tę okazję, aby powiedzieć ... Cieszę się, że cię poznałem. Aby powiedzieć więcej o mnie, jestem uczciwy, dobroduszny, pracowity człowiek, który nie potrzebuje wsparcia kochającej kobiety. Idealnie, jestem kimś, kto jest przekonany, co chce, a kto to jest. Wszyscy stoimy trudne sytuacje w naszym życiu, a czasami wydają się być błąd przez niego. Wiele razy mamy często mają tendencję do rezygnacji. W tym życiu, postanowiłem zrezygnować wiele razy, ale jestem dumny, że mam również wybrany, aby były mocne i cierpliwość przez te wszystkie lata ..... który doprowadził do mojego znalezienie Cię. On, którzy szukają szczęścia, mówią, zmieniając niczego, ale jego własne usposobienie zmarnuje swoje życie w bezowocnych wysiłków i pomnożyć żal co on cele do usunięcia. Twoje życie zależy nie tyle, co życie przynosi, jak postawa można wnieść do życia, nie tyle przez to, co się z tobą stanie, jak przy okazji umysł patrzy na to, co się dzieje. To jest powodem, dla którego zdecydowaliśmy się przejść w życiu na przekór mojej nieobliczalne straty. Tak! Odległość nie pozwala na działanie należy postrzegać raczej słowa przekazują uczucia, kiedy odległość stanowi przeszkodę. Bez względu na odległość, która oddziela nas teraz, mogę was zapewnić, że luka ta będzie mostek jak naprawdę poznać siebie. Jak to się mówi: 'Prawdziwa Miłość i Przyjaźń nie zna granic i nie ma na odległość; km i przeszkody znaczy absolutnie nic w obliczu miłości', choć mile może leżeć między nami teraz, że nigdy nie będziemy od siebie na zawsze, przyjaźń nie robi ' t liczyć mil, to mierzona serca. Teraz, nieuczciwość i nie wierzą, wydaje się być przejęcie nasze dusze te dni, aby wiedzieć, że są ludzie, jak ty sprawia, że wszystkie problemy wyglądają mniejsze. Wspaniale jest być twoim przyjacielem i być w stanie spojrzeć w przyszłość i zobaczyć mieszankę spokoju i nadziei. To dość niedawno przyjaźń to coś uważam za święte już. To sprawia, że mają wiarę ponownie w kilku prostych, ale podstawowe wartości ludzkie, które czasami, na brak praktyki, my przesuń palcem pod dywanami naszej pamięci i naszych sercach. Dla mnie ta nowa przyjaźń jest cenna, dlatego mam zamiar utrzymać ją do końca moich dni. Wierzę, że możemy to osiągnąć, bo mam wiarę w Ciebie i mam coraz więcej wiary w życiu, jak iw przyszłości. Ci, którzy mają takiego przyjaciela jak ty się nie boję. Zawsze należy pamiętać, że moja miłość i prawdziwa przyjaźń będzie twój na zawsze. Moja praca weźmie mnie do Australii jutro (Żeglarstwo na miesiąc .... i bardzo lubię się z nami porozmawiać, zanim pójdę i będę kochać, jeśli chcesz wysłać do mnie niektóre swoje zdjęcia. Oto niektóre z moich fotki Mam nadzieję, że je lubię. Hug i słodkie pocałunki Edward
Keywords:
2013-08-28, 16:02:29
anonymous  
Same text receive from James Morgan on my Facebook recently:

You are like a dream i never thought would ever come true for me. When i re-read our chat i start to smile with glee. My eyes shine with glee when i know re-read your chat. You are so special to me, i pray that we will finally know if we are meant to be with one another. I haven't ever written to anyone so like you before. You make me feel special like never before. So far, the thing that you are doing shows me that you are such a caring person who would love me forever till the end of time. I just want to be loved and have someone to love back the way i've always wanted. I want to find my best friend, my soul mate, my lover,and my Charming Queen. I feel as if you may just be the one i am looking for and have been searching for all my life. These are the feelings I am having for you as of this moment. I will always be yours no matter what the world turns out to be. My heart will always yearning for your love and likeness and care forever. You mean the world to me...I'll never forget you. I'll be faithful and never leave you. A reply from you at this stage is highly welcome. yours charming James


Keywords:
2013-08-28, 16:49:32   (updated: 2013-08-28, 16:51:51)
Malek  
Thanks for posting, scammers using picture from Model Rick from focushawaii.

Your Links:
http://tiny.cc/nnqj2w
http://tinyurl.com/ouj39mt

Regards


Keywords:
2013-09-03, 17:18:33
anonymous from United States  
He is now on Facebook as 'Miller Robin'... a 'she' at that! I've just spent $5 trying to warn unsuspecting women who have accepted his friend request. Good grief! I looked him up through google image search because I didn't recognize him and he sent me a friend request. As a single mom with 5 kids I don't have the time, money or energy to get Catfished! Be careful out there girls....
2013-09-03, 19:29:08
anonymous from Saudi Arabia  
rating
GOD I CANT BELIEVE THIS,,,FOR ALMOST A YEAR .TRUST AND BELIEVE IN HIM....TELLING ME HE IS A WIDOW,WITH ONE DAUGHTER NOW IN THE HOSPITAL FIGHTING FOR HER LIFE (CANCER,),,LOOKING FORSOMEONE TO BE WITH HIM FOR THE REST OF HIS LIFE.,

and I know him as CALVIN SPENCER.....IM so stupid and crazyyyyyyyyyyyyyyyyy.....
.......
........
,,,,,,,,, so,,PAINFUL,,,IM A VICTIM.....
2013-09-03, 22:22:05
Bax from United States  
2013-09-03, 19:29:08
anonymous from Saudi Arabia

You are not alone.

Romance scam support groups
http://tinyurl.com/pzdeb9u

This image was also posted here:
Dating scammer Gen. John Miller
Dating scammer gen carter Ham
Dating scammer gen carter HamKeywords:
2013-09-09, 06:41:22
anonymous from Spain  
I vave been skammed by the same peson, his name is Richard Benton, Richard Miller, etc he has a lot of names. He sent me a lot of photos of a soldier named Miller and ask me money to get a leave but money put me in alert. Now he has a lot of information about me but he didn´t get the money. I would like to know who is the real man in the photo, wher he lives etc, if someone knows, only to know nothingelse
2013-09-09, 09:37:52
anonymous from Canada  
Jamesmiller475@yahoo.com using same pics!! I would never send some stranger money and neither should anyone else!!
This image was also posted here:
Dating scammer Gen. John Miller
Dating scammer Gen. John MillerKeywords:
2013-09-09, 09:39:49
anonymous from Canada  
Jamesmiller475@yahoo.com using same pics!! I would never send some stranger money and neither should anyone else!!


Keywords:
You are on page 31 of 75, other pages: 1 2 3 28 29 30 [31] 32 33 34 72 73 74 75

 

 

Are you being scammed and this is your first visit here?
Read the welcome page/ primer for newbies.
Thanks to Eddie for writing it up.

Please also read Miss Marple's article about recognizing male dating scammers.

NEW: Optional: Register   Login
Email address (not necessary):

Rate as
Hide my email when showing my comment.
Please notify me once a day about new comments on this topic.
Please provide a valid email address if you select this option, or post under a registered account.
 

Show city and country
Show country only
Hide my location
You can mark text as 'quoted' by putting [quote] .. [/quote] around it.
Please type in the code:

Please do not post inappropriate pictures. Inappropriate pictures include pictures of minors and nudity.
The owner of this web site reserves the right to delete such material.

photo Add a picture:
Picture Search

You have received photos and wonder if these photos has been posted here before? Because you suspect this could be a dating scammer, but you do not want to post this picture? Try the Picture Search